Fellow

2018

Ishikawa YOSHIHARU, Okumura AKITOSHI, Kuno YOSHINORI, Kondo KUNIO, Shigeno HIROSHI,
Sumi YASUYUKI, Sumiya KAZUTOSHI, Takada HIROAKI, Tomita TATSUO, Nishimoto KAZUSHI,
Horiuchi HIROKI, Yashiro TOMOYUKI, Yokomori TAKASHI

2017

Reiji AIBARA, Shigehiro ANO, Takayuki ITO, Hiroshi INAMURA, Ryozo KIYOHARA, Toshiyuki NAKATA, Satoshi NAKAMURA, Masakatsu NISHIGAKI

2016

Akiko AIZAWA, Akihiko OHSUGA, Kazuhiko KATO, Yutaka KIDAWARA, Hiroshi NAKAMURA, Kanta MATSUURA, Hiroshi MURASE

2015

Tatsuya AKUTSU, Hideharu AMANO, Setsuo ARIKAWA, Tsuneo URAKI, Yoshio OHNO, Ryohei ORIHARA, Takayuki KUSHIDA, Hiroyasu KOSHIMIZU, Tetsunori KOBAYASHI, Minoru KOBAYASHI, Tadao SAITO, Katsumi TAKAHASHI,Kazuyoshi HIDAKA, Taisuke BOKU, Hiroshi YOSHIURA

2014

Yutaka ISHIKAWA, Kazunori UEDA, Naoyasu UBAYASHI, Hiroshi G OKUNO, Hironori KASAHARA, Itiro SIIO, Tomoyuki NISHITA, Kazuo FURUKAWA, Kenichi MATSUMOTO

2013

Masaharu IMAI, Satoshi SEKIGUCHI, Ikuo TAKEUCHI, Yoichi TAKEBAYASHI, Masaki NAKAGAWA, Masayuki NAKAJIMA, Satoshi FUJITA, Naomi FUJIMURA, Yasuo MATSUYAMA, Hiroshi MARUYAMA, Masashi YAMAMURO, Matsuki YOSHINO, Takashi WATANABE

2012

Jun ADACHI, Keiichi IWAMURA, Satoru KAWAI, Yoshiyuki KOTANI, Mitsuhisa SATO, Hideki SUNAHARA, Rinichiro TANIGUCHI, Hideo TANIGUCHI, Takashi CHIKAYAMA, Jun MUNEMORI, Chizuko YASUNOBU, Katsuyuki YAMAZAKI, Leonard BAROLLI

2011

Teruhisa ICHIKAWA, Kazuo IWAMA, Michitaka KAMEYAMA, Kazuhiko KUSHIMA, Kiyoshi SHIBAYAMA, Kazuo SUMITA, Koichi TAKEDA, Hiroshi NAGAMOCHI, Tsuneo NITTA, Hitoshi MATSUBARA, Kazuaki MURAKAMI

2010

Hajime SASAKI, Shinji SHIMOJO, Masakazu TAMAKI, Masato TERADA, Hiroshi NAKASHIMA, Toru HASEGAWA, Keiji HIRATA, Tomio HIRATA, Masayuki HIRAYAMA, Mitsuru MATSUI, Masafumi YAMASHITA, Makoto YOKOO, Akinori YONEZAWA

2009

Chieko ASAKAWA, Hiroshi ISHIKAWA, Hiroaki KIKUCHI, Hideko KUNII, Atsuhiro GOTO, Shuichi SAKAI, Masao SAKAUCHI, Yuzuru TANAKA, Junichi TSUJII, Takeshi TOKUYAMA, Akira FUKUDA, Yasushi YAGI, Osamu WATANABE

2008

Hiroharu ASAHI, Yuichiro ANZAI, Shun ISHIZAKI, Hiroshi IMAI, Tetsuo KINOSHITA, Miwako DOI, Hiroto YASUURA, Haruo YOKOTA

2007

Katsuro INOUE, Makoto IMASE, Naoki KATO, Toramatsu SHINTANI, Hideyuki TOKUDA, Mario NAKAMORI, Tokumichi MURAKAMI

2006

Yuichi OHTA, Kazuhito OHMAKI, Yoshitsugu OBASHI, Seiichi NAKAGAWA, Masami HAGIYA, Eisuke HAYASHI, Hiromu HAYASHI, Haruo HAYAMI, Shinichi HONIDEN, Toshio MATSUURA, Masahiko YACHIDA

2005

Takao ASANO, Shin-ya AMANO, Katsushi IKEUCHI, Takuya KATAYAMA, Hiroyuki KITAGAWA, Osamu TAKAHASHI, Toyoaki NISHIDA, Takanobu BABA, Tohru HOSHI, Yuji MATSUMOTO, Takashi MATSUYAMA, Jun MURAI, Yuko MURAYAMA, Masatoshi YOSHIKAWA

2004

Tetsuo ASANO, Toru ISHIDA, Yuji OIE, Yasushi KIYOKI, Masamichi SHIMURA, Hozumi TANAKA died on July, 2009, Yoshihiro TOHMA, Hideyuki NAKASHIMA, Yoshiaki NEMOTO, Katsuya HAKOZAKI, Naokazu YOKOYA

2003

Takaya ISHIDA, Eiji OKAMOTO, Yasuko KAMINUMA, Masaru KITSUREGAWA, Kiyohiro SHIKANO, Etsuji TOMITA, Takao NISHIZEKI, Hideo FUJIWARA, Hiroshi MIYABE

2002

Makoto AMAMIYA, Kazuo IWANO, Ken-ichi OKADA, Hisao KAMEDA, Toru KIKUNO, Masatsugu KIDODE, Shigeki GOTO, Shiro SAKATA, Ryoichi SASAKI, Katsumi TANAKA, Kenichi TANIGUCHI, Katsumi TERANAKA, Akio TOJO, Norihisa DOI, Akihiro NOZAKI, Hiroshi HATTA, Masanobu HIGASHIDA, Teruo HIGASHINO, Akihiko YAMADA, Taiichi YUASA, Toshitsugu YUBA, Masaaki YONEDA

2001

Yoshinao AOKI, Hiroki ARAKAWA, Haruhisa ISHIDA died on March, 2009, Yasuyoshi INAGAKI, Yoshiyori URANO, Naoyuki OKADA, Kinji ONO, Katsuhiko KAKEHI, Tsukasa KAWAOKA, Hidehio TANAKA, Yoshimi TESHIGAWARA, Shinji TOMITA, Kenji NAEMURA, Shojiro NISHIO, Hirohiko NISHIMURA, Hisashi HORIKOSHI, Yutaka MATSUSHITA, Takeshi MARUYAMA, Hideo MIYAHARA, Yoichi MURAOKA, Yasufumi YOSHIZAWA, Eiichi YONEDA, Katsumasa WATANABE

2000

Toshihide IBARAKI, Shunsuke UEMURA, Hajime OHIWA, Izumi KIMURA, Yoshitaka SHIBATA, Kenji SUZUKI, Iwao TODA, Akifumi MAKINOUCHI, Yoshifumi MASUNAGA, Hisao YAMADA died on June, 2008

1999

Katsuo IKEDA, Takayasu ITO, Kazuo USHIJIMA, Sadao OBANA, Yahiko KAMBAYASHI died on February, 2004, Toshiyasu KUNII, Hisao KOIZUMI, Shigeru SATO, Norio SHIRATORI, Masaru SUDO, Nobumasa TAKAHASHI died on June, 2002, Makoto TAKIZAWA, Seishiro TSURUHO, Nobuki TOKURA, Koji TORII, Ikuo NAKATA, Kotaro NAWA, Takashi MASUDA, Koichi MATSUDA, Tadanori MIZUNO, Hiroshi YASUDA