IPSJ Contribution Award

IPSJ Contribution Award

 • ※Special Award
  FY Recipients of Award
  2021 Katsumi EMURA,Yasushi KIYOKI,Satoshi MATSUOKA,Takashi WATANABE
  2020 Toru HASEGAWA, Yasuo OKABE, Kotaro ASAI
  2019 Etsuji TOMITA, Yuji MATSUMOTO, Hironori KASAHARA
  2018 Sadao OBANA, Teruo HIGASHINO, Akira MAEDA
  2017 Ken-ichi OKADA, Tatsuo TOMITA, Hiroto YASUURA
  2016 Katsumi TANAKA, Shiro SAKATA, Toshiyuki NAKATA
  2015 Takashi MATSUYAMA, Osamu TAKAHASHI, Katsushi IKEUCHI
  2014 Katsuhiko KAKEHI, Tadao SAITO, Setsuo ARIKAWA, Yuko MURAYAMA
  2013 Katsumi TERANAKA, Junichi TSUJII, Kazuo FURUKAWA
  2012 Ikuo TAKEUCHI, Masao SAKAUCHI, Eiji OKAMOTO
  2011 Izumi KIMURA, Yoshimi TESHIGAWARA, Tokumichi MURAKAMI
  2010 Kenji SUZUKI, Masaru KITSUREGAWA, Shojiro NISHIO, Hideyuki TOKUDA
  2009 Akinori YONEZAWA, Hideyuki NAKASHIMA, Miwako DOI, Hajime SASAKI
  2008 Akihiko YAMADA, Tadanori MIZUNO, Ryoichi SASAKI
  2007 Hiroharu ASAHI, Norio SHIRATORI, Yuichiro ANZAI
  2006 Shunsuke UEMURA, Shinji TOMITA, Koichi MATSUDA
  2006※ Akira KOBAYASHI, Tadao KASAMI
  2005 Takashi MASUDA, Hozumi TANAKA, Hiromu HAYASHI
  2004 Takuya KATAYAMA, Hidehiko TANAKA
  2003 Yoshihiro TOHMA, Seishiro TSURUHO, Akio TOJO
  2003※ Yahiko KAMBAYASHI
  2002 Eiichi YONEDA, Yoichi MURAOKA
  2001 Nobuki TOKURA, Norihisa DOI, Hiroshi HATTA
  2000 Yasuyoshi INAGAKI, Hisashi HORIKOSHI, Yutaka MATSUSHITA
  1999 Ikuo NAKATA, Iwao TODA, Katsuo IKEDA, Hisao YAMADA
  1998 Nobumasa TAKAHASHI, Kiichi FUJINO, Kazuo USHIJIMA, Haruhisa ISHIDA
  1997 Kazuhiro FUCHI, Shoichi NOGUCHI
  1996 Hiroshi YAMADA, Makoto NAGAO, Kisaburo NAKAZAWA
  1995 Eiiti WADA, Yukio MIZUNO
  1994 Hideo AISO, Shoji URA, Kenro MURATA
  1993 Yoshiteru ISHII, Hiroshi HAGIWARA, Teruo FUKUMURA
  1992 Kinko YAMAMOTO, Takuma YAMAMOTO
  1991 Hajime ENOMOTO, Takeo MIURA
  1990 Eiichi GOTO, Hiroji NISHINO, Saburo MUROGA
  1989 Yutaka OHNO, Toshiyuki SAKAI
  1988 Takeshi KIYONO, Hiroshi INOSE
  1987 Masanori OZEKI, Shigeru TAKAHASHI
  1987※ Tohru MOTO-OKA
  1986 Kaoru ANDO, Koji KOBAYASHI
  1985 Taiyu KOBAYASHI, Mamoru HOSAKA
  1984
  25th Anniversary
  Hideo YAMASHITA, Zen'iti KIYASU, Mochinori GOTO, Hidetosi TAKAHASI, Sigeiti MORIGUTI, Hiroshi WADA, Bunzi OKAZAKI