Board of Directors

1. Board of Directors

◎Editor-in-Chief/Chief Examiner, ●Vice Chairman/Treasurer, ○Secretary/Deputy Chief Examiner, △Director, ※Expert Member, *Observer/Advisor

President:
Hideyuki TOKUDA
Vice President:
Masami HAGIYA  /  Naonori UEDA
Preceding Director: Sozo INOUE / Tadahiro UEHARA / Mayumi KAMATA / Yasue KISHINO / Katsumi TAKAHASHI / Takeo TATSUMI / Kumiyo NAKAKOJI / Yasuichi NAKAYAMA / Tomohiro NISHIDA / Tsuyoshi HIGUCHI / Yutaka MATSUO / Atsuyuki MORISHIMA
Succeeding Director: Yutaka ARAKAWA/Tamiya ONODERA/Kazuya KAWAI/Ryozo KIYOHARA/Kazue SAKO/Eiko TAKAOKAO/Hiroki TAKAKURA/Naoko TAKAHASHI/Atsushi TAGAMI/Wataru HASEGAWA/Takuya MAEKAWA/Shin-ichi MINATO/Sachiko YOSHIHAMA
Auditor: Kiyokuni KAWACHIYA  / Miyuki NAKANO
Chairman of IPSJ Branch: Hideyuki IMAI(Hokkaido) / Ayumi SHINOHARA(Tohoku)
Nobuyuki MATSUDA(Tokai)/ Shigeru NINAGAWA(Hokuriku)
Eiji ARAMAKI(Kansai) / Shuichi YAMAGISHI(Chugoku) 
Kazuaki ANDO(Shikoku) / Kenji YOSHIMURA(Kyushu)
 •  

  1.1 Committee on Stratagy Planning and Management

  • ◎Masami HAGIYA
  • ●Naonori UEDA
  • Tadahiro UEHARA
  • Katsumi TAKAHASHI
  • Yutaka Matsuo
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Tamiya ONODERA
  • Kazue SAKO
  • Atsushi TAGAMI
  • Sachiko YOSHIHAMA

  1.1.1 Committee on Ethics

  • ◎Masami HAGIYA
  • ●Naonori UEDA
  • Tadahiro UEHARA
  • Katsumi TAKAHASHI
  • Yutaka Matsuo
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Tamiya ONODERA
  • Kazue SAKO
  • Atsushi TAGAMI
  • Sachiko YOSHIHAMA

   

  1.1.2 ITSCJ Council

  • ◎Naonori UEDA
  • ○Kazuya KAWAI
  • ○Atsushi TAGAMI
  • Tadahiro UEHARA
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Sachiko YOSHIHAMA
  • Kiichi SEKI
  • Masaki ITO
  • Shinichi OCHIAI
  • Kenzaburo TAMARU
  • Shoichi FUKUDA
  • Hideaki YAMAMOTO

   

  1.2 Committee on Public Relations

  • ◎Masami HAGIYA
  • ●Naonori UEDA
  • Sozo INOUE
  • Naoko TAKAHASHI
  • Tadahiro UEHARA
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Katsumi TAKAHASHI
  • Tamiya ONODERA
  • Takeo TATSUMI

   

  1.2.1 WG on Promotion

  • ◎Takeo TATSUMI
  • ●Sozo INOUE
  • Tamiya ONODERA
  • Mayumi KAMATA
  • Masahiko INAMI
  • Noriko EATNI
  • Yasuichi NAKAYAMA
  • Yuki IGARASHI
  • Yuji HATADA
  • Takumi NISHIDA
  • Ryota MIMA
  • Shoichi FUKUDA
  • ※Yaoko NAKAGAWA

   

  1.2.2 WG on Marketing

  • ◎Sozo INOUE
  • Takeo TATSUMI
  • Tsuyoshi HIGUCHI

   

  1.3 Committee of Information System DX Strategy

  • ◎Tadahiro UEHARA
  • ○Atsushi Tagami
  • Hideki SUNAHARA
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Sachiko YOSHIHAMA

   

  1.3.1 Security Committee

  • ◎Hideki SUNAHARA
  • Tadahiro UEHARA
  • Kazuko OTANI
  • Ryoichi SASAKI
  • Atsushi Tagami
  • Masato TERADA
  • Satoru TORII
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Hiroshi MARUYAMA
  • Sachiko YOSHIHAMA

   

  1.4 Committee of Intellectual Property

  • ◎△Sozo INOUE
  • ●△Naoko TAKAHASHI
  • Shin-ya AMANO
  • Kazuko OTANI
  • Mayumi KAMATA
  • Yasue KISHINO
  • Ryozo KIYOHARA
  • Hiroki TAKAKURA
  • Tomohiro NISHIDA
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Atsuyuki MORISHIMA

   

  1.5 Committee of Young Generation Strategy

  • ◎Takeo TATSUMI
  • ●Takuya MAEKAWA
  • Yuki IGARASHI
  • Sozo INOUE
  • Tadahiro UEHARA
  • Tamiya ONODERA
  • Marie KATSURAI
  • Mayumi KAMATA
  • Atsushi KEYAKI
  • Katsumi TAKAHASHI
  • Kumiyo NAKAKOUJI
  • Tsuyoshi HIGUCHI
  • Kazuya MURAO

   

  1.6 Committee of Info-WorkPlace

  • ◎Mayumi BONO
  • ●Itaru KURAMOTO
  • Yutaka ARAKAWA
  • Kaori ITOU
  • △Sozo INOUE
  • Michiko OBA
  • Kiyomi OYAMA
  • Mayumi KAMATA
  • Ayumi KIZUKA
  • Fusako KUSUNOKI
  • Kana SHIMIZU
  • Eiko TAKAOKA
  • △Naoko TAKAHASHI
  • Kumiyo NAKAKOJI
  • Yasuichi NAKAYAMA
  • Hiroyasu NISHIYAMA
  • Shin-ichi MINATO
  • Chiemi WATANABE
  • *Miyuki NAKANO

  1.7 Committee of Digital Contents Strategy

  • ◎Masami HAGIYA
  • ○Yasue KISHINO
  • ○Atsuyuki MORISHIMA
  • Jun ADACHI
  • Sozo INOUE
  • Tadahiro UEHARA
  • Mayumi KAMATA
  • Kumiyo NAKAKOUJI
  • Shinji MIZUNO

  1.8 Committee of Junior member Promotion (time period) 

  • ◎Yasuichi NAKAYAMA
  • ○Eiko TAKAOKA
  • Yutaka ARAKAWA
  • Sozo INOUE
  • Mayumi KAMATA
  • Kazue SAKO
  • Takeo TATSUMI
  • Naoko TAKAHASHI
  • Kumiyo NAKAKOJI
  • Yutaka MATSUO
  • Takuya MAEKAWA
  • Shin-ichi MINATO
  • Kazunari ITOU
  • Susumu KANEMUNE
  • Misayo KITAMURA
  • Yumiko SUGITA
  • Yoshiaki NAKANO
  • Aoi YOSHIDA
  • Tsutomben WADA

  1.9 Advisory Board

  • ◎Ryozo NAGAI
  • Setsuo ARIKAWA
  • Shuichi INADA
  • Yu Ukai
  • Noritaka UJI
  • Tsutomu OHARA
  • Shigeo KITARA
  • Atsuko TUJI
  • Takayuki TORII
  • Hiroshi FUJIWARA

  [IPSJ member]

  • ◎Hideyuki TOKUDA
  • ●Masami HAGIYA
  • ●Naonori UEDA
  • ○Yutaka MATSUO
  • ○Kazue Sako
  • Sozo INOUE
  • Tadahiro UEHARA
  • Mayumi KAMATA
  • Yasue KISHINO
  • Katsumi TAKAHASH
  • Takeo TATSUMI
  • Kumiyo NAKAKOJI
  • Yasuichi NAKAYAMA
  • Tomohiro NISHIDA
  • Atsuyuki MORISHIMA