Board of Directors

1. Board of Directors

◎Editor-in-Chief/Chief Examiner, ●Vice Chairman/Treasurer, ○Secretary/Deputy Chief Examiner, △Director, ※Expert Member, *Observer/Advisor

President:
Katsumi Emura
Vice President:
Yaoko  NAKAGAWA  /  Masami HAGIYA
Preceding Director: Satoshi ITOH / Makto ONIZUKA  / Tamiya Onodera  / Ayumu KUBOTA  / Kana SHIMIZU  / Shinji SHIMOJO  / Naoko TAKAHASHI  / Atsuhiro TANAKA  / Kenta CHO  / Masakatsu NISHIGAKI  / Hiroyasu NISHIYAMA  / Shinkuro HONDA
Succeeding Director: Sozo INOUE / Tadahiro UEHARA / Mayumi KAMATA / Yasue KISHINO / Katsumi TAKAHASHI / Takeo TATSUMI / Kumiyo NAKAKOJI / Yasuichi NAKAYAMA / Tomohiro NISHIDA / Tsuyoshi HIGUCHI / Yutaka MATSUO / Atsuyuki MORISHIMA
Auditor: Takashi WATANABE / Kiyokuni KAWACHIYA 
Chairman of IPSJ Branch: Masanori SUGIMOTO(Hokkaido) / Ayumi SHINOHARA(Tohoku)
Kenji MASE(Tokai)/ Yuukou HORITA(Hokuriku)
Toshimitsu MASUZAWA(Kansai) / Kunio AIZAWA(Chugoku) 
Kazuaki ANDO(Shikoku) / Masanobu UMEDA(Kyushu)

 

1.1 Committee of Strategic Planning

 • ◎Masami HAGIYA 
 • ●Yaoko NAKAGAWA 
 • Makoto ONIZUKA
 • Tamiya ONODERA
 • Ayumu KUBOTA
 • Atsuhiro TANAKA
 • Masakatsu NISHIGAKI
 • Hiroyasu NISHIYAMA
 • Shinkuro HONDA
 • Tadahiro UEHARA
 • Mayumi KAMATA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Takeo TATSUMI
 • Yasuichi NAKAYAMA
 • Tomohiro NISHIDA
 • Tsuyoshi HIGUCHI
 • Yutaka MATSUO
 • Atsuyuki MORISHIMA

1.2 Committee of Policy Recommendation

 • ◎Masami HAGIYA
 • ○Shinkuro HONDA
 • ○Yutaka MATSUO
 • Tamiya ONODERA
 • Ayumu KUBOTA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Atsuhiro TANAKA
 • Masakatsu NISHIGAKI
 • Tomohiro NISHIDA
 • Atsuyuki MORISHIMA

 

1.3 Committee of General Affairs (and Committee on Ethics, Committee on Public Relations ) 

 • ◎Yaoko NAKAGAWA
 • ○Ayumu KUBOTA
 • ○Atsuhiro TANAKA
 • Tamiya ONODERA
 • Tadahiro UEHARA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Tsuyoshi HIGUCHI

 

1.3.1 ITSCJ Council

 • ◎Yaoko NAKAGAWA
 • △Satoshi ITOH
 • △Tadahiro UEHARA
 • ○Atsuhiro TANAKA
 • Ayumu KUBOTA
 • Tsuyoshi HIGUCHI
 • ○Kiichi SEKI
 • Masaki ITO
 • Shinichi OCHIAI
 • Kazuya KAWAI
 • Kenzaburo TAMARU
 • Shoichi FUKUDA
 • Hideaki YAMAMOTO

 

1.4 Committee of Information System Strategy

 • ◎Atsuhiro TANAKA
 • ○Tadahiro UEHARA
 • Ayumu KUBOTA
 • Hideki SUNAHARA
 • Tsuyoshi HIGUCHI

 

1.4.1 Security Committee

 • ◎Hideki SUNAHARA
 • Tadahiro UEHARA
 • Kazuko OTANI
 • Ayumu KUBOTA
 • Ryoichi SASAKI
 • Atsuhiro TANAKA
 • Masato TERADA
 • Satoru TORII
 • Tsuyoshi HIGUCHI
 • Hiroshi MARUYAMA

 

1.5 Committee of Intellectual Property

 • ◎△Kana SHIMIZU
 • ●△Sozo INOUE
 • Shin-ya AMANO
 • Kazuko OTANI
 • Yasue KISHINO
 • Ayumu KUBOTA
 • Shinji SHIMOJO
 • Masakatsu NISHIGAKI
 • Tomohiro NISHIDA
 • Hiroyasu NISHIYAMA
 • Atsuyuki MORISHIMA

 

1.6 Committee of Young Generation Strategy

 • ◎Makoto ONIZUKA
 • ●Takeo TATSUMI
 • Yuki IGARASHI
 • Tamiya ONODERA
 • Marie KATSURAI
 • Ayumu KUBOTA
 • Atsushi KEYAKI
 • Kana SHIMIZU
 • Atsuhiro TANAKA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Kenta CHO
 • Hiroyasu NISHIYAMA
 • Kazuya MURAO

 

1.7 Committee of Info-WorkPlace

 • ◎Mayumi BONO
 • ●Itaru KURAMOTO
 • △Kana SHIMIZU
 • △Sozo INOUE
 • Kaori ITOU
 • Michiko OBA
 • Yuka KATO
 • Mayumi KAMATA
 • Ayumi KIZUKA
 • Fusako KUSUNOKI
 • Naoko TAKAHASHI
 • Kenta CHO
 • Kumiyo NAKAKOJI
 • Miho NAGASE
 • Miyuki NAKANO
 • Yasuichi NAKAYAMA
 • Hiroyasu NISHIYAMA

 

1.8 Committee of Digital Contents Strategy

 • ◎Masami HAGIYA
 • △Ayumu KUBOTA
 • Jun ADACHI
 • Kana SHIMIZU
 • Atsuhiro TANAKA
 • Shinji SHIMOJO
 • Hiroyasu NISHIYAMA
 • Kenta CHO
 • Atsuyuki MORISHIMA
 • Shinji MIZUNO

 

1.9 Advisory Board

 • ◎Michiharu NAKAMURA
 • Kaoru ARAKAWA
 • Setsuo ARIKAWA
 • Yuji INOUE
 • Tsutomu OHARA
 • Atsuko TUJI
 • Ryozo NAGAI
 • Shuichi INADA
 • Noritaka UJI
 • Hiroshi FUJIWARA

[Advisory Board]

 • ◎Katsumi EMURA
 • ●Yaoko NAKAGAWA
 • ●Masami HAGIYA
 • ○Shinkuro HONDA
 • ○Yutaka MATSUO
 • Satoshi ITOH 
 • Makto ONIZUKA 
 • Tamiya Onodera 
 • Ayumu KUBOTA 
 • Kana SHIMIZU 
 • Shinji SHIMOJO 
 • Naoko TAKAHASHI 
 • Atsuhiro TANAKA 
 • Kenta CHO 
 • Masakatsu NISHIGAKI 
 • Hiroyasu NISHIYAMA 
 • Shinkuro HONDA 

 

1.11 Committee of Data Scientist

 • ◎Yaoko NAKAGAWA
 • ●Masami HAGIYA
 • Naoko TAKAHASHI
 • Yasuichi NAKAYAMA
 • Hiroshi KATO
 • Kenji MATSUNAGA
 • Kotaro ASAI
 • Hiroyasu NISHIYAMA
 • Mayumi KAMATA
 • Naoki NISHI
 • Hiroharu ASAHI
 • Tetsuro KAKESHITA
 • Yutaka MATSUO
 • *Tamiya ONODERA
 • *Katsumi TAKAHASHI