Board of Directors

1. Board of Directors

◎Editor-in-Chief/Chief Examiner, ●Vice Chairman/Treasurer, ○Secretary/Deputy Chief Examiner, △Director, ※Expert Member, *Observer/Advisor

President:
Shojiro NISHIO
Vice President:
Kohtaro ASAI / Yasuo OKABE
Preceding Director: Takuya ARAKI / Satoshi ITOH / Kazushige OUCHI / Kiyokuni KAWACHIYA / Hiroshi SHIGENO / Satoshi SEKIGUCHI / Rinichiro TANIGUCHI / Takahiro HARA / Hitoshi FUJI / Mayumi BONO / Noyuri MIMA / Tomoyuki YASHIRO
Succeeding Director: Yoshihiro KAWAHARA / Fusako KUSUNOKI / Itaru KURAMOTO / Hidetoshi KURIHARA / Shinichi SATO / Katsumi TAKAHASHI / Akira TAJIMA / Tsutomu TERADA / Miyuki NAKANO / Mitaro NAMIKI / Norio HIRAI / Shin-ichi MINATO
Auditor: Hideki SUNAHARA / Takayuki KUSHIDA
Chairman of IPSJ Branch: Masaharu MUNETOMO(Hokkaido) / Shinichiro OMACHI(Tohoku)
Hiroshi MURASE(Tokai)/ Satoshi YAMANE(Hokuriku)
Masatoshi YOSHIKAWA(Kansai) / Kazufumi KANEDA(Chugoku) 
Hiroshi TAKAHASHI(Shikoku) / Yoichi TOMIURA(Kyushu)

 

1.1 Committee of Strategic Planning

 • ◎Kohtaro ASAI
 • ●Yasuo OKABE
 • Kazushige OUCHI
 • Hiroshi SHIGENO
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Takahiro HARA
 • Hitoshi FUJI
 • Tomoyuki YASHIRO
 • Yoshihiro KAWAHARA
 • Itaru KURAMOTO
 • Hidetoshi KURIHARA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Akira TAJIMA
 • Tsutomu TERADA
 • Mitaro NAMIKI
 • Norio HIRAI
   

1.2 Committee of Policy Recommendation

 • ◎Yasuo OKABE
 • ○Takahiro HARA
 • ○Tsutomu TERADA
 • Kazushige OUCHI
 • Itaru KURAMOTO
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Mitaro NAMIKI
 • Hitoshi FUJI
 • Tomoyuki YASHIRO

 

1.3 Committee of General Affairs (and Committee on Ethics, Committee on Public Relations ) 

 • ◎Kohtaro ASAI
 • ○Kazushige OUCHI
 • ○Hitoshi FUJI
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Hidetoshi KURIHARA
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Norio HIRAI

 

1.3.1 ITSCJ Council

 • ◎Kohtaro ASAI
 • △Satoshi ITOH
 • △Hitoshi FUJI
 • Hitoshi IMAOKA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Kazushige OUCHI
 • Masaki ITO
 • Kazuya KAWAI
 • Yoshihisa NARUI
 • Shoichi FUKUDA
 • Toshimori HONJYO
 • Tkaaki MATSUMOTO

 

1.3.2 IPSJ System Working Group

 • ◎Hitoshi FUJI
 • Hirotoshi AKAIKE
 •  
 • Hitoshi IMAOKA
 • Masaaki IWASAKI
 • Kumiko OHMORI
 • Hironori OTANI
 • Nobuo KAWAGUCHI
 • *Hidetoshi KURIHARA 
 • Yuuki SHIROMA
 • Hiroshi SUZUKI
 •  
 • *Yoshihiko NAKATSU

 

1.4 Committee of Information Technology Strategy

 • ◎Kazushige OUCHI
 • ○Norio HIRAI
 • Takuya ARAKI
 • Kiyokuni KAWACHIYA
 • Itaru KURAMOTO
 • Hitoshi FUJI
 • Mayumi BONO

 

1.4.1 Security Committee

 • ◎Hiroaki KIKUCHI
 • ○Kazushige OUCHI
 • Kazuko OTANI
 • Ryoichi SASAKI
 • Masato TERADA
 • Satoru TORII
 • Norio HIRAI
 • Hiroshi MARUYAMA

 

1.5 Committee of Intellectual Property

 • ◎△Kentaro TORISAWA
 • ●△Mayumi BONO
 • Shin-ya AMANO
 • Kazuko OTANI
 • Misayo KITAMURA
 • Etsuya SHIBAYAMA
 • Shigeo SUGIMOTO
 • Kazutoshi SUMIYA
 • Rin-ichiro TANIGUCHI
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Tomoyuki YASHIRO

 

1.6 Committee of Young Generation Strategy

 • ◎Hiroshi SHIGENO
 • ●Yoshihiro KAWAHARA
 • Takuya ARAKI
 • Yuki IGARASHI
 • Hiroki ISHIZUKA
 • Kazushige OUCHI
 • Kiyokuni KAWACHIYA
 • Atsushi KEYAKI
 • Yuichiro GOMI
 • Kazunori SAKAMOTO
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Katsumi TAKAHASHI
 • Yusuke DOI
 • Hitoshi FUJI
 • Mayumi BONO
 • Tomoyuki YASHIRO
 • Takuro YONEZAWA

 

1.7 Committee of Info-WorkPlace

 • ◎Ayumi KIZUKA
 • Kaori ITOU
 • Michiko OBA
 • Yuka KATO
 • Misayo KITAMURA
 • Kiyomi KOYAMA
 • Eiko TAKAOKA
 • Shiori TSUCHIDA
 • Takenobu TOKUNAGA
 • Kentaro TORISAWA
 • Miho NAGASE
 • Yaoko NAKAGAWA
 • Miyuki NAKANO
 • Teruyuki HASEGAWA
 • Mayumi BONO
 • Noyuri MIMA
 • Rieko YAMAMOTO
 • Chiemi WATANABE

 

1.8 Committee of Digital Contents Strategy

 • ◎Yasuo OKABE
 • △Kazushige OUCHI
 • Jun ADACHI
 • Takuya ARAKI
 • Kiyokuni KAWACHIYA
 • Itaru KURAMOTO
 • Rin-ichiro TANIGUCHI
 • Hitoshi FUJI
 • Mayumi BONO
 • Shinji MIZUNO

 

1.9 Advisory Board

 • ◎Mutsuhiro ARINOBU
 • Chizuko FUNABASHI
 • Masaki FUJIMOTO
 • Masaya MORI
 • Toru KOYAMA
 • Noboru KANEDERA
 • Shinji TOMITA
 • Hiroyuki SHIBUYA
 • Keiichi USHIDA
 • Satoru OTAKE

[Advisory Board]

 • ◎Shojiro NISHIO
 • ●Kohtaro ASAI
 • ●Yasuo OKABE
 • ○Takahiro HARA
 • ○Tsutomu TERADA
 • Takuya ARAKI
 • Satoshi ITOH
 • Kazushige OUCHI
 • Kiyokuni KAWACHIYA
 • Hiroshi SHIGENO
 • Satoshi SEKIGUCHI
 • Rinichiro TANIGUCHI
 • Hitoshi FUJI
 • Mayumi BONO
 • Noyuri MIMA
 • Tomoyuki YASHIRO