IPSJ Honorary Member

June 2020

 Shojiro NISHIO Miwako DOI  Zide ⅮU 

June 2019

  Tatsuo TOMITA Carl K. Chang

June 2018

 Nobuki TOKURA Akihiko YAMADA

June 2017

Katsuhiko KAKEHI        Kenji SUZUKI Katsumi TERANAKA

June 2016

 Takuya KATAYAMA  Tadao SAITO

June 2015

 Tokumichi MURAKAMI Kazuo FURUKAWA

June 2014

 Tadanori MIZUNO Hiroharu ASAHI Koichi MATSUDA 

June 2013

 Norio SHIRATORI

June 2012

Yuichiro ANZAI

June 2011

Hiromu HAYASHI  Hajime SASAKI

May 2010

Yoichi MURAOKA

May 2009

Hidehiko TANAKA

May 2008

Seishiro TSURUHO  Takashi MASUDA

May 2007

Hisashi HORIKOSHI  Kenichi MORI

May 2006

Yasuyoshi INAGAKI  Akio TOJO

May 2005

Hiroshi HATTA  Norihisa DOI  Acad. Blagovest Hristov SENDOV

May 2004

Eiichi YONEDA  Hisao YAMADA

May 2003

Kazuhiro FUCHI  Katsuo IKEDA  Kazuo USHIJIMA

May 2002

Makoto NAGAO  Ikuo NAKATA  Haruhisa ISHIDA

May 2001

Iwao TODA

May 2000

Toru TAKESHITA  Hitoshi WATANABE  Nobumasa TAKAHASHI
Nomination Period Name
May 1999 Eiiti WADA  Kisaburo NAKAZAWA  Shoichi NOGUCHI
May 1998 Saburo MUROGA  Hiroshi YAMADA  Tadahiro SEKIMOTO
May 1997 Hideo AISO  Kenro MURATA  Yukio MIZUNO
May 1996 Shoji URA  Teruo FUKUMURA
May 1995 Hiroshi HAGIWARA  Yoshiteru ISHII
May 1994 Eiichi GOTO  Takuma YAMAMOTO
May 1993 Hajime ENOMOTO  Takeo MIURA
May 1992 Toshio UNO  Hiroji NISHINO
May 1990 Shigeru TAKAHASHI  Yutaka OHNO  Toshiyuki SAKAI
May 1989 Kaoru ANDO  Masanori OZEKI  Hayao MATSUURA
May 1986 Hiroshi INOSE  Bunzi OKAZAKI  Zen'iti KIYASU  Mamoru HOSAKA
May 1982 Koji KOBAYASHI  Sigeiti MORIGUTI
May 1981 P. A. BOBILLIER
May 1980 Hidetoshi TAKAHASHI  Takeshi KIYONO  Kenzo JOH  Shohei TAKADA  
Juro OIZUMI  Hiroshi WADA
May 1978 Toshio KITAGAWA
May 1976 Yujiro DEGAWA  Hanzo OMI
May 1975 Mochinori GOTO  Tamotsu SAITO  A. A. DORODNICYN
May 1974 Isaac L. AUERBACH  Richard I. TANAKA  Heinz ZEMANEK
April 1969 Hideo YAMASHITA  Ziro YAMAUTI  Maurice V. WILKES J. Presper ECKERT